Skoči na sadržaj

Žižol TOTAL PROTECT

Konačna cena 575 RSD - Konačna cena 2,645 RSD
Konačna cena
631 RSD
575 RSD - 2,645 RSD
Trenutna cena 631 RSD

ŽIŽOL TOTAL PROTECT je tečni biocidni proizvod - konzervans za zaštitu drveta od delovanja štetnih insekata, gljivica i plavih plesni koje izazivaju njegovo truljenje i modrenje. Izrađen je na bazi vodenog rastvora modifikovane alkidne smole i aktivnih supstanci 3-jodo-2-propinil butilkarbamata, propikonazola i permetrina - efikasnih fungicida i insekticida.

OPIS:

ŽIŽOL TOTAL PROTECT je tečni prajmer na vodenoj bazi za preventivnu površinsku zaštitu drveta od plavih plesni koje izazivaju promenu boje odn. modrenje dreta, gljivica koje izazivaju truljenje i insekata koji napadaju drvo. Namenjen je za tretman drveta u eksterijeru (na pr. elementi građevinskih konstrukcija, fasadno drvo, stolarija, žaluzine, ograde na terasama i sl) koje ne dolaze u kontakt sa zemljištem i vodom. Ne preporučuje se za tretman drveta u enterijeru. Proizvod se ne sme koristiti za zaštitu neposečenog drveta i drveta koje dolazi u direktan kontakt sa hranom za ljude i životinje. Lako prodire u drvo i ne utiče na izgled njegovog površinskog sloja koji zadržava boju i strukturu. Doziranje: 120-150 ml/m2 drvenih površina (jedan do dva sloja). Potrošnja može dodatno varirati u zavisnosti od vrste i načina obrade drveta, kao i metode aplikacije. Gustina: 1,0 g/cm3 . pH: 8-9. Sadržaj suve materije: 6-7%. Sadržaj VOC: ≤30 g/l.

OSOBINE I UPOTREBA:

Pročitati uputstvo pre upotrebe. Korisnici biocidnog proizvoda: za opštu namenu i profesionalne korisnike. Priprema drveta: drvena površina mora biti čista, suva i odmašdena, bez ostataka prethodnih premaza. Preporučuje se šmirglanje i mehaničko uklanjanje oštedenih i potamnelih delova drveta, dok se ne dođe do čiste i zdrave površine. Masnode i smole mogu se po potrebi ukloniti nitro razređivačem. ŽIŽOL TOTAL PROTECT je spreman za upotrebu i dodatno se ne razređuje. Pre upotrebe mora se dobro promudkati. Nanosi se mazanjem četkom duž strukture drveta ili nalivanjem/ potapanjem. Premazivanje i odlaganje sveže premazanog drveta vršiti u prostoru zaštidenom od padavina i kontakta sa tlom da bi se sprečilo spiranje i izlivanje proizvoda u životnu sredinu (na pr. ispod nadstrešnice, sa nepropusnom folijom na podu i sl). Min temperatura za nanošenje je 5°C; ne sme se dozvoliti da proizvod smrzne; max vlažnost vazduha 80%; izbegavati nanošenje na jakom suncu i temperaturama iznad 35°C, kao i pri jakom vetru i padavinama. Sušenje zavisi od vrste i vlažnosti drveta koje se tretira, načina nanošenja i količine nanetog proizvoda, tempeture i vlažnosti vazduha. Pri normalnim uslovima temperature i vlažnosti vazduha (23°C i 60%) sušenje između slojeva iznosi 6 h, dok se u uslovima niskih temperatura i visoke vlažnosti vazduha produžava na oko 12 h. Ne koristiti tretirano drvo do potpunog sušenja biocidnog proizvoda: min 24 h od nanošenja poslednjeg sloja premaza. Nakon tog perioda, u zavisnosti od namene, drvo se može premazivati kompatibilnim završnim premazima (lazurnim premazima, lakovima, pokrivnim bojama i sl) koji obezbeđuju dekorativnost i pružaju zaštitu od mehaničkih i atmosferskih uticaja. Nanose se u skladu sa preporukama proizvođača, a provera kompatibilnosti se savetuje na manjem delu pre tretiranja celih površina.

Ovaj proizvod je proizveden u Srbiji.